Infographic werkwijze RABA

In deze infographic wordt schematisch uitgelegd wat het RABA doet en hoe het RABA werkt.