Valentijn actie is beëindigd.

Valentijn heeft het druk gehad. De collegiale Vriendschapspostbus van het RABA heeft ruim 11.000 waardeer-je-collega-met-een-Valentijn-kaarten verstuurd.

Tot 10 februari kon je via deze website een collega waarderen met een Valentijnkaart. De kaart “Jij bent echt een keigoede collega” is het meest verstuurd. Ook de kaart ‘Wat zijn wij een leuk team” is veel aan collega’s verzonden waarbij aangetekend moet worden dat het niet mogelijk was om de kaart aan groepsmailadressen en functionele postbus adressen te versturen. Een fors aantal kaarten kwam onbestelbaar retour; op een paar na konden gelukkig de meeste e-mailadressen worden hersteld en zijn die kaarten alsnog verzonden.

Uit de vele positieve reacties op de actie blijkt dat niet alleen het RABA het belangrijk vindt om aandacht voor elkaar te hebben maar dat veel collega’s deze gedachte delen!