06 oktober Online Kennissessie 'Help het conflict escaleert'

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Webex

Interactieve kennissessie met de mogelijkheid om te oefenen met vaardigheden die van pas komen in een (beginnende) conflictsituatie. In deze sessies informeren wij jou ook over hoe conflicten ontstaan, hoe ze zich ontwikkelen en escaleren. Vroeg ingrijpen kan erger voorkomen. Wat kan je zelf doen en wat kan het RABA voor je betekenen?

Zet in mijn agenda