Home

Het RABA is een onafhankelijke en laagdrempelige voorziening voor alle rijksambtenaren. Als jij en je leidinggevende op het werk een (potentieel) verschil van mening hebben, zoals over arbeidsvoorwaarden of de manier waarop jullie samenwerken en jullie komen er samen niet uit, dan kan je terecht bij het RABA. Dat kan samen, of ieder afzonderlijk.

Het RABA adviseert ook HR-adviseurs, vertrouwenspersonen en bedrijfsmaatschappelijkwerkers. 

Wij zijn bereikbaar via het onderstaande contactformulier, via e-mail raba@rijksoverheid.nl of telefoon 06 31 622 633.

In de periode 26 juli tot 12 augustus kan het iets langer duren voordat je een reactie op het contactformulier of e-mail krijgt. Bij dringende kwesties graag de RABA-lijn gebruiken: 06 - 31 622 633.

Contactformulier RABA

Hoe heb je het RABA gevonden?(verplicht)
Informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw gegevens in verband met jouw verzoek voor conflictbemiddeling. Je informatie wordt zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)