Het RABA en de Geschillencommissie

weblogberichten

Artikel 16 van de CAO Rijk regelt onder meer de werkzaamheden van het RABA en de Geschillencommissie en de verhouding tussen beide instanties. In de praktijk blijkt dat het niet altijd even duidelijk is wanneer een verschil van mening bij het RABA moet worden voorgelegd dan wel bij de Geschillencommissie. 

RABA altijd toegankelijk

Iedere rijksambtenaar (medewerker of leidinggevende) kan op elk moment een kwestie neerleggen bij het RABA (artikel 16.1, CAO Rijk). De mediators van het RABA gaan in gesprek, onderzoeken en analyseren wat er aan de hand is, waar de ambtenaar behoefte aan heeft en geven informatie en advies over diverse opties. Soms is dat een gesprek met de leidinggevende, een HR-adviseur voor de medewerker of misschien wel een bedrijfsmaatschappelijk werker. In veel gevallen kan mediation of een gesprek onder begeleiding een optimale uitkomst bieden. Ten slotte is het ook mogelijk om de Geschillencommissie te benaderen. Vaak is dat als een juridisch oordeel gewenst is. De keuze over de te volgen weg is altijd aan de ambtenaar.

Wanneer Geschillencommissie?

De Geschillencommissie kan in een aantal gevallen rechtstreeks worden benaderd. Artikel 16.2 van de CAO Rijk bepaalt dat dat uitsluitend in een 8-tal situaties kan. Denk dan bijvoorbeeld aan een verschil van mening over een beoordeling, een op te leggen straf of over een aan de werkzaamheden verbonden salarisschaal. In alle andere gevallen is tussenkomst van het RABA voorgeschreven. Als die stap niet is gevolgd zal de Geschillencommissie de ambtenaar eerst verwijzen naar het RABA.

Interventie RABA

De bedoeling van de interventie van het RABA is om samen met de ambtenaar te onderzoeken of mediation of bemiddeling in eerste instantie een meer geschikte optie is. Het gaat bij de Geschillencommissie immers om een juridische procedure met een juridische uitkomst. Het is zinvol om te exploreren of daar de werkelijke behoefte of de meest gewenste oplossing ligt. Ook dan bepaalt de ambtenaar wat de vervolgstap is: (opnieuw) naar de Geschillencommissie, verder bij het RABA of elke andere route.

Meer informatie

Het RABA is iedere werkdag telefonisch bereikbaar via 06- 31 622 633, via email: raba@rijksoverheid.nl, of via het formulier op de website.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.