Adviseurs

Bij het RABA werken Liesbeth Begheijn, Fer Kousen en Kim van de Fliert als adviseur. Alle drie zijn zij MfN-registermediator en jurist. Zij hebben ruime ervaring in conflicthantering en houden hun kennis en vaardigheden continu up to date. Zij werken volgens de gedragsregels van het register en vallen onder een klachtenregeling.

Liesbeth Begheijn

"Ga in gesprek als je een conflict ervaart, hoe moeilijk dat soms ook lijkt."

Als leidinggevende binnen de Rijksoverheid kwam ik erachter hoe lastig het is om in gesprek te gaan met een medewerker als het even minder goed loopt. Aangezien ik wilde leren om op een effectievere manier met dergelijke situaties om te gaan, ben ik in 2002 gestart met de mediationopleiding met de gedachte dat mediationvaardigheden zowel binnen als buiten het werk van pas kunnen komen.  Sinds 2003 ben ik werkzaam op het terrein van conflicthantering binnen de Rijksoverheid, eerst als adviseur conflicthantering en mediator voor het project Versterking Conflicthantering bij het voormalige Ministerie van Justitie, daarna bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Verder treed ik op als mediator bij het Ministerie van Defensie, geef trainingen op het terrein van conflicthantering en ben medewerker van het vakblad Nederlandse Mediation. Naast arbeidsconflicten heb ik mij gespecialiseerd in mediation in strafzaken.

Fer Kousen

"Hoe groter de kloof, hoe mooier de brug."

Ik ben mediator sinds 1998 en als mediator en arbeidsjurist werkzaam geweest bij het voormalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Economische zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

In 1998 volgde ik de Postacademische beroepsopleiding tot Mediator (ADR-specialist) bij het Amsterdams ADR Instituut en rondde in 2005 de Master Advanced Mediation Practice af bij de Universiteit van Amsterdam.

Ik ben gespecialiseerd in arbeidsgeschillen, met name bij de overheid. Als interne mediator heb ik speciale belangstelling voor ethische aspecten en de persoonlijke ontwikkeling van de mediator. Medio 2006 verscheen van mijn hand het boek 'De interne mediator'- interne mediation en beroepsethiek. Ik denk dat de persoonlijkheid van de mediator van groot belang is aan de mediationtafel, misschien nog meer dan aangeleerde vaardigheden. Vertrouwen in de mediator is daarop gebaseerd. Als de deelnemers aan de mediation de mediator vertrouwen, bevordert dat het vertrouwen in elkaar. Wanneer dit punt is bereikt is kan het bouwen van de brug beginnen.

Kim van de Fliert

“Bij een conflict speelt er vaak meer tussen partijen”

Dat ervaarde ik met enige regelmaat in mijn werk als arbeidsrechtjurist. Natuurlijk zijn er juridische aspecten. Maar vaak spelen er ook andere zaken. En het is belangrijk om juist daarbij stil te staan. Als daar aandacht voor is, brengt dat de oplossing van een conflict dichterbij. En mediation is daarbij een goed middel. Vandaar dat ik de mediatorsopleiding ben gaan doen.

Sinds 2020 ben ik MfN-registermediator. Als adviseur en mediator bij het RABA is het voor mij de uitdaging om boven water te krijgen wat voor partijen echt belangrijk is om zodoende weer beweging te krijgen in een vastgelopen conflict.