Adviseurs

Bij het RABA werken Ellen Goeman, Fer Kousen en Liesbeth Begheijn als adviseur. Alle drie zijn zij MfN-registermediator en jurist. Zij hebben ruime ervaring in conflicthantering en houden hun kennis en vaardigheden continu up to date. Zij werken volgens de gedragsregels van het register en vallen onder een klachtenregeling.

Ellen Goeman

"Is een juridische procedure werkelijk in het belang van partijen?"

Dat dacht ik met enige regelmaat tijdens mijn werk als arbeidsjurist bij het voormalige Ministerie van Economische Zaken waar ik vanaf eind 1995 werkte. Vooral als ik tijdens een hoorzitting bij de personele bezwaarschriftenadviescommissie meemaakte hoe de messen werden geslepen. Na afloop van de zitting moesten medewerker en leidinggevende niet alleen letterlijk weer door één deur maar ook figuurlijk; meestal moesten ze weer met elkaar verder. Dat was voor mij de aanleiding om de mediationopleiding te volgen en vanaf 2007 ben ik MfN-registermediator. Ik ben jarenlang als arbeidsjurist en mediator werkzaam geweest bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrelaties en heb als mediator ruime ervaring bij arbeidsgeschillen binnen de sector Rijk.

Als adviseur en mediator bij het RABA is het voor mij de uitdaging om met partijen de kanteling te maken van standpunten naar belangen.

Fer Kousen

"Hoe groter de kloof, hoe mooier de brug."

Ik ben mediator sinds 1998 en als mediator en arbeidsjurist werkzaam geweest bij het voormalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Economische zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

In 1998 volgde ik de Postacademische beroepsopleiding tot Mediator (ADR-specialist) bij het Amsterdams ADR Instituut en rondde in 2005 de Master Advanced Mediation Practice af bij de Universiteit van Amsterdam.

Ik ben gespecialiseerd in arbeidsgeschillen, met name bij de overheid. Als interne mediator heb ik speciale belangstelling voor ethische aspecten en de persoonlijke ontwikkeling van de mediator. Medio 2006 verscheen van mijn hand het boek 'De interne mediator'- interne mediation en beroepsethiek. Ik denk dat de persoonlijkheid van de mediator van groot belang is aan de mediationtafel, misschien nog meer dan aangeleerde vaardigheden. Vertrouwen in de mediator is daarop gebaseerd. Als de deelnemers aan de mediation de mediator vertrouwen, bevordert dat het vertrouwen in elkaar. Wanneer dit punt is bereikt is kan het bouwen van de brug beginnen.

Liesbeth Begheijn

"Ga in gesprek als je een conflict ervaart, hoe moeilijk dat soms ook lijkt."

Als leidinggevende binnen de Rijksoverheid kwam ik erachter hoe lastig het is om in gesprek te gaan met een medewerker als het even minder goed loopt. Aangezien ik wilde leren om op een effectievere manier met dergelijke situaties om te gaan, ben ik in 2002 gestart met de mediationopleiding met de gedachte dat mediationvaardigheden zowel binnen als buiten het werk van pas kunnen komen.  Sinds 2003 ben ik werkzaam op het terrein van conflicthantering binnen de Rijksoverheid, eerst als adviseur conflicthantering en mediator voor het project Versterking Conflicthantering bij het voormalige Ministerie van Justitie, daarna bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Verder treed ik op als mediator bij het Ministerie van Defensie, geef trainingen op het terrein van conflicthantering en ben medewerker van het vakblad Nederlandse Mediation. Naast arbeidsconflicten heb ik mij gespecialiseerd in mediation in strafzaken.