Mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een meningsverschil met de hulp van een neutrale bemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de beide partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zie je, doordat je in een conflict bent verwikkeld, die oplossing niet. Hulp van een MfN-registermediator brengt daarin verandering. De mediator neemt geen standpunt in en bemoeit zich niet met de inhoud van het conflict maar faciliteert en bewaakt het proces waarin jullie zelf tot een oplossing komen.

Mediationproces

Aan het begin van het mediationproces sluiten de partijen en de mediator een mediationovereenkomst: een afspraak om te proberen het verschil van mening door mediation op te lossen. Dan start het mediationproces. De mediator begeleidt het gesprek tussen beide partijen bij het vinden van een oplossing. Een mediation bestaat meestal uit meerdere gesprekken. Bij mediation zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: jullie bepalen zelf hoe de oplossing eruitziet. Dat levert een win-win-situatie op. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.

Voordelen mediation

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van juridische procedures bij geschillen in arbeidszaken. De belangrijkste zijn:

snelheid * informeel * deskundige begeleiding * actieve rol van beide partijen * ruimte voor creatieve oplossingen * geen onnodige beschadiging van relaties * voorkomt een juridische procedure * gezamenlijke oplossing * "win-win" resultaat