Werkwijze

Het RABA werkt volgens een aantal vaste stappen. We starten altijd met een verkennend gesprek. Soms geeft dit al voldoende inzicht om zelf tot een oplossing te komen. Maar soms is er meer nodig. Als beide partijen dat willen, kan het RABA met beide partijen het gesprek aangaan.

Verkennend gesprek

Als je contact opneemt met het RABA, voert de adviseur een verkennend gesprek met je. Dit kan een telefonisch of persoonlijk gesprek zijn. Doel van het gesprek is om vast te stellen wat er precies aan de hand is.

Soms is één gesprek voldoende en heb je geen behoefte aan een vervolg omdat je het verschil van mening verder zelf oppakt of omdat je besluit verder geen actie te ondernemen.

Als het je keus is om met de andere partij contact te leggen dan kan je dat zelf doen of de adviseur van het RABA vragen dit voor je te doen.

Als je besluit om zelf het gesprek met de ander aan te gaan dan heeft de adviseur van het RABA op dat moment geen rol meer. Wel blijft de adviseur beschikbaar voor advies.

Wanneer je de adviseur van het RABA vraagt om contact op te nemen met degene met wie jij een verschil van mening ervaart, dan voert de adviseur van het RABA (als deze persoon dit wil) ook met hem of haar een verkennend gesprek. Doel van dit gesprek is proberen om jullie in contact met elkaar te brengen. Als de andere partij dit niet wil, dan bespreekt de adviseur van RABA met je welke opties er verder zijn.

Na het verkennende gesprek

Als jullie samen wel tot verkennende gesprekken komen maar dit leidt niet tot een oplossing, dan pakt de adviseur van het RABA de zaak weer op. Dit kan alleen als beide partijen dit willen. De RABA adviseur geeft aan welke vervolgstappen mogelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld een gesprek onder begeleiding of mediation zijn.

Zowel voor het gesprek onder begeleiding of mediation wordt een MfN-registermediator van het RABA ingeschakeld.

Het advies van het RABA kan ook een doorverwijzing naar bijvoorbeeld de Geschillencommissie Rijk zijn.

Bekijk de video

Tijdens de Week van de Integriteit hebben de mediators van het RABA in een video interview uitleg gegeven over het RABA. Wat het RABA voor je kan betekenen, wanneer je advies kunt vragen en hoe dat in zijn werk gaat. Bekijk hier de video.