Gebruik LSD

weblogberichten

Iedereen heeft op de werkvloer weleens te maken met conflicten. Dit kan gaan om kleine ergernissen tot hoogoplopende ruzies. De meeste medewerkers vinden dat niet prettig en lopen daar liever van weg. Zeker in deze periode waarin de meeste mensen thuiswerken, is het makkelijk om het conflict te vermijden. Je komt  elkaar simpelweg niet tegen bij de koffieautomaat of in een werkoverleg.

foto van man en vrouw die samen koffie drinken in een vriendelijke sfeer.

Dat betekent niet dat je geen last hebt van de situatie. Emoties die bij iedereen die een conflict ervaart een rol spelen zijn onmacht, boosheid, miskenning, frustratie, niet serieus genomen voelen en onrechtvaardigheid. Deze notie is belangrijk: voor jezelf en ook als je ziet dat iemand anders een conflict (met jou?) heeft.

Verder heb jij altijd gelijk! Je bent niet in staat om je te verplaatsen in de ander en dat wil je ook helemaal niet. Jouw werkelijkheid is dé waarheid en het eigen belang staat voorop. Ter geruststelling: Dit is geen gebrek in jouw persoonlijkheid, maar behoort tot normaal conflictgedrag.

En het kan niet vaak genoeg herhaald worden: Hoe eerder je met het conflict aan de slag gaat, hoe makkelijker het is op te lossen.

Omdat jij de ander niet kan veranderen - was dat maar zo -  en de ander jou niet, geeft het RABA  handvatten om op een effectieve manier in gesprek te gaan.

LSD

Wat kan je wel doen? In het vorige weblog is het eerste handvat aan de orde geweest, te weten:  Wees een OEN! Je brengt jezelf in de juiste basishouding namelijk Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. Het tweede handvat is LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.

Luisteren

Luisteren heeft tot doel om scherp te krijgen wat de ander wil. Als je in een conflictsituatie zit, heb je eigenlijk helemaal geen zin om naar de ander te luisteren. Je wil graag jouw verhaal vertellen en wat de ander zegt, dat interesseert je niet, tenzij het in jouw straatje past. Om een conflict op te lossen zal je jezelf moeten overtuigen dat je toch naar de ander wil luisteren. Je zet jezelf bewust in de luisterstand. Dit doe je bijvoorbeeld door oogcontact te maken en instemmend te knikken. Bij actief luisteren richt je je aandacht volledig op wat de ander zegt. Zoals bij verliefdheid: je wil graag weten wat de ander denkt en voelt en bedoelt. Dat is natuurlijk lastig als je iemand niet mag. Het gevolg van jezelf in de luisterstand zetten is wel dat de weerstand bij de ander verdwijnt en je in gesprek kunt komen.

Samenvatten

Samenvatten is bedoeld om te laten merken dat je hebt geluisterd en te laten weten hoe de boodschap van de ander is overgekomen. Het is een ontvangstbevestiging. Daarbij is het van belang om nauw aan te sluiten bij de woorden waar de ander de nadruk op legt of die hij of zij vaker gebruikt, de zogenaamde sleutelwoorden. Doe dit zorgvuldig want als je in de samenvatting een eigen aanvulling of wens toevoegt, dan wordt dat veelal als niet integer ervaren. Let daarbij ook op de juiste intonatie en gezichtsuitdrukking.

Doorvragen

Bij doorvragen stel je een vervolgvraag met als doel om de ander te stimuleren om verder te gaan met zijn of haar verhaal. Doe dit op een neutrale manier door bijvoorbeeld “En toen?“. Wees daarna stil zodat de ander de gelegenheid krijgt om na te denken.

Vervolgens kan je verder doorvragen als je meer over de inhoud wil weten. Dit kan je doen door een sleutelwoord te herhalen, gevolgd door een stilte.

Het is van belang dat je in het spoor van de ander blijft. En wat helpt jou daarbij? De OEN-houding! (zie vorig weblog).

Pas als je het idee hebt dat de ander klaar is met zijn of haar verhaal, ben jij aan de beurt om jouw (aanvullende) vragen te stellen. De ander zal nu bereid zijn om naar jou te luisteren en jouw vragen te beantwoorden.

Met LSD geef je de ander de ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen, de ander voelt zich serieus genomen en zal zich gehoord voelen. Kortom een goed gesprek begint met ruimte bieden!

Meer informatie

Wil je een keer in verband met een casus oefenen?  Bel dan het RABA. Door middel van conflictcoaching kunnen we je verder helpen. We zijn iedere werkdag bereikbaar van half 9 tot half 6 via 06 - 31 622 633.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.